Texty

Dopisy

Dopisy byly pro Krumbachovou zásadní. Skrze ně udržovala dlouhé přátelství i se svými bývalými partnery, bratrem, přáteli a přítelkyněmi, psala svým kočkám. Krumbachové dopisy jsou literárním žánrem, komunikací i terapií. Mísí se v nich příběhy, vzpomínky, úvahy, práce, problémy života. Jsou vtipné, radostné, smutné, plačtivé a jindy zase kritické. Hlas autorky v nich vstupuje do popředí, oslovuje a navzdory monologickému charakteru také vyzývá k dialogu (byť nereálnému).

EK001183_0034–0037.pdf
EK001183_0034–0037
Ester Krumbachová. Dopis Borisu Jachninovi. June 14, 1994. Strojopis, papír. 2022. […]
EK001210_0002–0004.pdf
EK001210_0002–0004
Ester Krumbachová. Dopis sestrám Válovým. Květen 1984. Strojopis, rukopis, papír. 2022. […]
EK001210_0001+EK001209_0001–0006.pdf
EK001210_0001+EK001209_0001–0006
Ester Krumbachová. Dopis sestrám Válovým. 1983. Strojopis, papír. 2022. […]
EK001222_0019–0025.pdf
EK001222_0019–0025
Ester Krumbachová. Dopis Petrovi. 24. dubna 1991. Strojopis, papír. 2022. […]
EK001222_0060-0066_0002.pdf
EK001222_0060-0066_0002
Ester Krumbachová. Neodeslaný dopis komusi. 1990. Strojopis, papír. 2022. […]
EK001222_0076–0079.pdf
EK001222_0076–0079
Ester Krumbachová. Můj drahý, obdivovaný, vzpomínaný příteli Honzo. Nedatováno. Strojopis, papír. 2022. […]
EK001294_0003–0006.pdf
EK001294_0003–0006
Ester Krumbachová. Dopis o želvách. Nedatováno. Nedatováno. 2022. […]
EK001469_0005–0007.pdf
EK001469_0005–0007
Ester Krumbachová. Dopis o kočkách. Nedatováno. Strojopis, papír. 2022. […]
EK000271_0035-0038.pdf
EK000271_0035–0038
Ester Krumbachová. Dopis Honzovi V. II.. 8. února 1985. Strojopis, papír. 2019. […]
EK001208_0005 - 0001.pdf
EK001208_0005–0001
Ester Krumbachová. Dopis sestrám Válovým II.. 26. května 1984. Strojopis, papír. 2019. […]
EK002345_0003-0012.pdf
EK002345_0003–0012
Ester Krumbachová. Dopis Ivanu Vyskočilovi. 17. května 1994. Strojopis, papír. 2019. […]
EK001218_0001, EK001215, EK001216.pdf
EK001218_0001, EK001215, EK001216
Ester Krumbachová. Dopis Miroslavu Macháčkovi. 17. září 1988. Strojopis, papír. 2019. […]
EK002356_0004_0001-0005.pdf
EK002356_0004_0001–0005
Ester Krumbachová. Dopis mým kočkám. 5. července 1985. Strojopis, papír. 2019. […]
EK001219_001-002.pdf
EK001219_0001–0002
Ester Krumbachová. Úmyslně neodeslané dopisy anebo dopisy neúmyslně zapomenuté. Nedatováno. Strojopis, papír. 2019. […]

Dopisy pro Ester Krumbachovou

EK002351_0010_0002-0003.pdf
EK002351_0010_0002–0003
Elisabeth Wennberg-Jonsson. Dopis od Elisabeth Wennberg-Jonsson. 27. srpen 1992. Rukopis, papír. 2019. […]
EK002149.tif
EK002149
Běla Blažková. Dopis od psycholožky Běly Blažkové. 13. listopadu 1968. Strojopis, papír. 2019. […]
EK001819-001821.pdf
EK001821, EK001820, EK001819
Francis Lederer. Dopis Ester Krumbachové a Věře Chytilové od Francis Lederer. 24. listopadu 1966. Strojopis, průklepový papír. 2019. […]
EK001178_0001–0002.pdf
EK001178_0001–0002
Helena Novotná. Dopis od jednatelky Vydavatelství a nakladatelství Práce Heleny Novotné s odpovědí Ester Krumbachové. 9. května 1995. Strojopis, papír. 2022. […]
EK000118_0001–0011.pdf
EK000118_0001-0011
Alena Kahovcová. Dopis od zaměstankyně ČS filmového ústavu Aleny Kahovcové s filmografií Ester Krumbachové. 10. března 1989. Strojopis, papír. 2021. […]

Eseje

EK001208_0006–0008.pdf
EK001208_0006–0008
Ester Krumbachová. Dodatek k "Dopisu sestrám Válovým I. a II.". Nedatováno. Strojopis, papír. 2022. […]
EK001294_0007–0009.pdf
EK001294_0007–0009
Ester Krumbachová. Text pro děti o kočkách. NEdatováno. Strojopis, papír. 2022. […]
EK002245_0001–0048.pdf
EK002245_0001–0048
Ester Krumbachová. Povolání. Nedatováno. Strojopis, papír. 2022. […]
EK002300_0004_0002+0004+0006.pdf
EK002300_0004_0002+0004+0006
Ester Krumbachová. The Budějovice Anabasis. Nedatováno. Strojopis, papír. 2022. […]
EK000020_0011–0013.pdf
EK000020_0011–0013
2023. […]
EK001264.pdf
EK001264_0001-0094
Ester Krumbachová. Tak jsem se stala majitelkou bordelu. Nedatováno. Strojopis, rukopis, papír. 2021. […]
EK002349_0003 – 0005.pdf
EK002349_0003 – 0005
Ester Krumbachová. O Erikovi. Podkalhotková činnost. Nedatováno. Rukopis a strojopis, papír. 2019. […]
EK001294_0001–0002_0001–0004.pdf
EK001294_0001–0002_0001–0004
Ester Krumbachová. Zvířata. Nedatováno. Strojopis, papír. 2021. […]
EK001463_0004–0005.pdf
EK001463_0005
Ester Krumbachová. Průsečík dějin. nedatováno. Strojopis, papír. 2019. […]

Deníkové záznamy

EK001220_0010–0015.pdf
EK001220_0010–0015
2023. […]
EK001222_0016–0018.pdf
EK001222_0016–0018
2023. […]
EK001222_0037–0040.pdf
EK001222_0037–0040
2023. […]
EK001222_0041–0050.pdf
EK001222_0041–0050
2023. […]
EK001222_0053–0055.pdf
EK001222_0053–0055
2023. […]
EK001222_0082–0084.pdf
EK001222_0082–0084
2023. […]
EK001222_0085–0092.pdf
EK001222_0085–0092
2023. […]
EK001222_0097-0102.pdf
EK001222_0097 - 0102
Ester Krumbachová. Deníkový zápis, 21. srpna. 1991. Strojopis, papír. 2019. […]
EK002071.pdf
EK002071_0001-0023
Ester Krumbachová. Deníkové zápisy, poznámky, kresby. Nedatováno. Rukopis, papír. 2021. […]
EK002070.pdf
EK002070_0023_0001_0048
Ester Krumbachová. Sešity, dopisy, kresby a poznámky. Nedatováno. Rukopis, papír. 2021. […]
EK0011220_0005-0008.pdf
EK001220_0005–0008
Ester Krumbachová. Deníkový zápis, Řekněme: psáno v Los Angeles. 1991. Strojopis, papír. 2019. […]
EK0011222_0012-015.pdf
EK001222_0012 - 0015
Ester Krumbachová. Deníkový zápis, Praha 23. dubna. cca 1991 / 1992. Strojopis, papír. 2019. […]

Sny

EK001469_0002–0004.pdf
EK001469_0002–0004
2023. […]
EK000271_0030-0029.pdf
EK000271_0030 -0029
Ester Krumbachová. Seník 1. nedatováno. Strojopis, papír. 2019. […]
EK000271_0026-0024.pdf
EK000271_0026 - 0024
Ester Krumbachová. Sny / Mozaika 1. 1972. Strojopis, papír. 2019. […]

Pohádky

Pohádky, které jsou pro celé generace normativní, Ester Krumbachová radikálně přepsala a aktualizovala do pohádek tzv. černých. Střídáním neobvykle častých kouzel a prozaických situací rušila rozdíl mezi skutečným a magickým. Při rychlém skoku z pohádky do reality se pak běžný život zdá být kouzelnější než kouzla samotná. Zdá se, že v pohádkách od Krumbachové je možné cokoliv, ovládá je vším prostupující transformativní síla, příběhy se odehrávají tak rychle, že jsou od počátku blízké kolapsu, postavy fluidně vstupují do různých identit a zase z nich vystupují. Vše se odehrává ve světě, který je taktéž metamorfní. Převlékání identit bylo blízké i jejímu odívání. Styl oblékání Ester Krumbachové byl na svou dobu a místo zcela excentrický a byla otevřená divokým kombinacím, které se propisovaly jak do jejích textů, tak do návrhů filmových a divadelních kostýmů.

EK000108_0032–0034.pdf
EK000108_0032–0034
2023. […]
EK000108_0013.tif
EK000108_0013
2023. […]
EK001294_0010_0001–0003.pdf
EK001294_0010_0001-0003
Ester Krumbachová. O káti, lodičce s malovanou rybou a jedenácti dešťových vílách. cca 1965. Strojopis, papír. 2021. […]

Texty písní

Krumbachová byla hudebně nadaná, byla schopná doporučit hudbu pro film nebo rovnou napsat text písně, vetkat ji do filmového děje tak, aby přestala být pouhým atmosférickým doprovodem.

EK002333_0005_0002_0001–0014.pdf
EK002333_0005_0002_0001–0014
2023. […]
EK002333_0005_0003_0001–0003.pdf
EK002333_0005_0003_0001–0003
2023. […]
EK001308_0004–0005.pdf
EK001308_0004–0005
2023. […]
EK001308_0002–0003.pdf
EK001308_0002
Ester Krumbachová. Skica k textu píšně Uragan. Nedatováno. Archiv Ester Krumbachové. 2019. […]
EK001318_0018–0019.pdf
EK001318_0018–0019
2023. […]
EK002333_0001.tif
EK002333_0001
Ester Krumbachová. Zpěv Marty Kubišové. cca 1966. Strojopis, průklepový papír. 2019. […]
EK002333_0026.tif
EK002333_0026
Ester Krumbachová. Text písně "Sněžný muž". cca 1969. Strojopis, průklepový papír. 2019. […]
EK002333_0023.tif
EK002333_0023
Ester Krumbachová. Text k válečné písni „Flandern in Not” pro film "Kladivo na čarodejnice". cca 1969. Strojopis, průklepový papír. 2019. […]
EK002333_0008–0015.pdf
EK002333_0008–0015
2023. […]

Přednášky

EK001183_0041-0045.pdf
EK001183_0041 - 0045
Ester Krumbachová. Přednáška o psaní scénářů, zkrácená verze. 12. žáří 1994. Strojopis, papír. 2019. […]
EK002159_0008_0003_0001-0006.pdf
EK002159_0008_0003_0001-0006
Ester Krumbachová. Přednáška o tvorbě kostýmů. 20. žáří 1994. Strojopis, papír. 2020. […]
EK002159_0008_0004_0002-0015.pdf
EK002159_0008_0004_0002-0015
Ester Krumbachová. Přednáška o psaní scénářů. 12. žáří 1994. Strojopis, papír. 2020. […]
EK002159_0008_0070_0016-0020.pdf
EK002159_0008_0070_0016-0020
Ester Krumbachová. Přednáška o tvorbě kostýmů. 20. žáří 1994. Strojopis, papír. 2020. […]
EK002159_0008_0070_0001-0015.pdf
EK002159_0008_0070_0001 - 0015
Ester Krumbachová. Přednáška o psaní scénářů. 12. žáří 1994. Strojopis, papír. 2019. […]
EK002238_0002_0001-0010.pdf
EK002238_0002_0001-0010
Ester Krumbachová. Přepis mého referátu na Mizinárodním filmovém symposiu, červen 1993, Graz-Österreich. 1993. Strojopis, papír. 2019. […]

Básně

Ve složce „Moje básně (noční i denní) také drobná próza“ se dochovalo několik básní o zvířatech, které mohou být určeny jak dospělým, tak dětem, dokládají zaujetí Ester Krumbachové pro jednoduchou formu a zkratku. K naivitě se Krumbachová také obracela jako ke korekci a sebekorekci – pomáhala jí bojovat proti nihilismu a egoismu.

EK002335.pdf
EK002335_0001-0014
Ester Krumbachová. Moje básně (noční i denní) také drobná próza. Nedatováno. Strojopis, rukopis, kresba / papír. 2021. […]

Recepty

Jídlo Ester Krumbachovou zajímalo jako možnost sdílení, sociální interakce a zapojení dalších smyslů do komunikace. Večeře u Ester Krumbachové byly ještě jinou formou setkávání než neoficiální bytové semináře, nebyly organizované ve formátu intelektuální výměny. Ve filmech Krumbachová také ukazovala, že jídlo není jen důvěra a péče, ale že plní i politickou roli, že hostiny jsou mimo jiné místy pro politickou reprezentaci a manipulaci. Vaření ale má ještě úplně jiný rozměr, jak sama tvrdila: „Já vařím ráda, je v tom kus erotiky, marná sláva, pánové, tomu vy nerozumíte ani za mák.“

EK002353.tif
EK002353
Ester Krumbachová. Námětník pro tzv. kuchařku. Nedatováno. Strojopis, papír. 2019. […]
EK001319.pdf
EK001319_0001-0030
Ester Krumbachová. Recepty. Nedatováno. Rukopis, papír. 2021. […]
EK001319_0030.tif
EK001319_0030
Ester Krumbachová. Seznam receptů. Nedatováno. Strojopis, papír. 2019. […]