Online archiv zpřístupňuje pozůstalost Ester Krumbachové (1923–1996), zásadní osobnosti československé nové vlny, kostýmní návrhářky, scénáristky, režisérky a umělkyně, která pracovala převážně pro film a divadlo. Archiv je vytvořený na základě výzkumu dosud nezpracované mezioborové tvorby autorky a vzniká kontinuálně v závislosti na projektech interpretujících tuto pozůstalost.

ester@are-events.org

Editace:
Zuzana Blochová, Habima Fuchs 

Design a programování:
Tomáš Celizna
ve spolupráci s Michelle Lin, Bram van den Berg 

Texty:
Edith Jeřábková 

Biografické údaje:
Michal Činátl 

Překlady:
Guy Tabachnick

Projekt vznikl ve spolupráci Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a Are | are-events.org za podpory Grantové agentury ČR (18-22139S), Magistrátu hl. města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR, Nadace pro současné umění Praha a Institutu umění – Divadelního ústavu.