Charakterové studie

Tvorba Ester Krumbachové je protkaná dynamikou vztahu ženského a mužského světa; muži a jejich svět ji obzvláště zajímali. Uvědomovala si, že moc je v rukách mužů a že ženám je připisována pasivita. „Muži se sice ve své představivosti pasovali na vyššího člověka, na toho chytřejšího, schopnějšího, vytvořili bohy – muže, většinou mrzuté a ukrutné starce, ješitné, samolibé, kteří vyžadují úctu a pochvaly, ať kdo okolo nich trpí, jak chce. Směšné je, že v obraz takového tyranství uvěřily ženy, kterými tenhle bůh odjakživa opovrhoval, často daleko pevněji.“ Ve svých černých pohádkách, povídkách a úvahách však tuto binaritu překračovala a zdá se, jako by ji chtěla rozbít v klubku neustálých proměn identit.

EK002488_0013.tif
EK002488_0013
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska na pauzovacím papíře. 2019. […]
EK002488_0012.tif
EK002488_0012
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska na pauzovacím papíře. 2019. […]
EK002488_0011.tif
EK002488_0011
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska na pauzovacím papíře. 2019. […]
EK002488_0038.tif
EK002488_0038
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska na papíře. 2022. […]
EK002488_0008.tif
EK002488_0008
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska na papíře. 2022. […]
EK002488_0007.tif
EK002488_0007
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska na papíře. 2022. […]
EK002488_0005.tif
EK002488_0005
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Fotografie. 2022. […]
EK002488_0010.tif
EK002488_0010
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Fotografie. 2022. […]
EK002488_0041.tif
EK002488_0041
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska na papíře. 2022. […]
EK002488_0042.tif
EK002488_0042
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska na papíře. 2022. […]
EK002488_0009_0001.tif
EK002488_0009_0001
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska na papíře. 2022. […]
EK002488_0039.tif
EK002488_0039
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska na papíře. 2022. […]
EK002488_0040.tif
EK002488_0040
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska na papíře. 2022. […]
EK002488_0043.tif
EK002488_0043
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska na papíře. 2022. […]
EK002488_0001.tif
EK002488_0001
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska na papíře. 2019. […]
EK002488_0002.tif
EK002488_0002
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska na papíře. 2019. […]
EK002488_0004.tif
EK002488_0004
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska na papíře. 2019. […]
EK002488_0003.tif
EK002488_0003
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska na papíře. 2019. […]
EK002488_0044.tif
EK002488_0044
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska na papíře. 2022. […]
EK002488_0016_0002.tif
EK002488_0016_0002
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska na papíře. 2022. […]
EK002488_0006.tif
EK002488_0006
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska na papíře. 2019. […]
EK002487_0019_0001.tif
EK002487_0019_0001
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska na papíře. 2022. […]
EK002488_0055.tif
EK002488_0055
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska na papíře. 2022. […]
EK002488_0056.tif
EK002488_0056
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska na papíře. 2022. […]

Ester Krumbachová měla výborný pozorovací talent. Jinakost nevnímala jako exotickou. Jinakost a exotika pro ni byly spíše otázkou etiky. Ona sama svou výstředností a nezařazeností vybočovala ze všech norem. Jinakost ji byla vlastní, což jí dodávalo velkou míru nezávislosti. Z exotických kreseb je však i tak cítit pohled kostýmní návrhářky, pro kterou bylo důležité sledovat, co si lidé oblékají, jak jejich oblečení komunikuje s tělem, co sdělují, jaký mají výraz, co chtějí.

EK002487_0033.tif
EK002487_0033
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska na papíře. 2022. […]
EK002487_0032.tif
EK002487_0032
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska na papíře. 2022. […]
EK002487_0005.tif
EK002487_0005
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Pastelka na papíře. 2022. […]
EK002487_0004.tif
EK002487_0004
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Tužka na papíře. 2022. […]
EK002487_0002_0002.tif
EK002487_0002_0002
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska, pastelka na papíře. 2022. […]
EK002487_0034.tif
EK002487_0034
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska na papíře. 2022. […]
EK002487_0027.tif
EK002487_0027
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Pastelka na papíře. 2022. […]
EK002487_0023.tif
EK002487_0023
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska na papíře. 2019. […]
EK002487_0022.tif
EK002487_0022
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska na papíře. 2019. […]
EK002487_0029.tif
EK002487_0029
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Pastelka na papíře. 2019. […]
EK002487_0002_0001.tif
EK002487_0002_0001
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Pastelky na papíře. 2019. […]
EK002487_0021.tif
EK002487_0021
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Pastelka a fixa na papíře. 2019. […]
EK002487_0026.tif
EK002487_0026
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Pastelka na papíře. 2019. […]
EK002487_0003.tif
EK002487_0003
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska na papíře. 2019. […]
EK002487_0020_0001.tif
EK002487_0020_0001
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska na papíře. 2019. […]
EK002487_0016.tif
EK002487_0016
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Pastelka na papíře. 2022. […]
EK002487_0011.tif
EK002487_0011
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Pastelka a fixa na papíře. 2019. […]
EK002487_0013.tif
EK002487_0013
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Pastelka na papíře. 2022. […]
EK002487_0015.tif
EK002487_0015
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Pastelka na papíře. 2022. […]
EK002487_0018.tif
EK002487_0018
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Pastelka a fixa na papíře. 2019. […]
EK002487_0009.tif
EK002487_0009
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Voskovka a fixa na papíře. 2019. […]
EK002487_0010.tif
EK002487_0010
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Pastelka, fix na papíře. 2022. […]
EK002487_0006.tif
EK002487_0006
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Pastelka a fixa na papíře. 2019. […]
EK002487_0017.tif
EK002487_0017
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Pastelky a fixa na papíře. 2019. […]
EK002487_0014.tif
EK002487_0014
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Pastelka na papíře. 2022. […]
EK002487_0012.tif
EK002487_0012
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Pastelka na papíře. 2019. […]
EK002487_0008.tif
EK002487_0008
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Tužka na papíře. 2022. […]
EK002487_0007.tif
EK002487_0007
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Tužka na papíře. 2022. […]
EK002487_0019_0002.tif
EK002487_0019_0002
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska na papíře. 2022. […]
EK002487_0020_0002.tif
EK002487_0020_0002
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Propiska na papíře. 2022. […]
EK002487_0024.tif
EK002487_0024
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Pastelka na papíře. 2019. […]
EK002487_0025.tif
EK002487_0025
Ester Krumbachová. Bez názvu. Nedatováno. Pastelka na papíře. 2022. […]