...a pátý jezdec je Strach, 1964

EK000731.tif
EK000731
Ester Krumbachová. Kostýmní návrh k filmu „…a pátý jezdec je Strach“. 1964. Rytá kresba, tuž na papíře. 2022. […]
EK000736.tif
EK000736
Ester Krumbachová. Kostýmní návrh k filmu „…a pátý jezdec je Strach“. 1964. Rytá kresba, tuž na papíře. 2022. […]
EK000735.tif
EK000735
Ester Krumbachová. Kostýmní návrh k filmu „…a pátý jezdec je Strach“. 1964. Rytá kresba, tuž na papíře. 2022. […]
EK000737.tif
EK000737
Ester Krumbachová. Kostýmní návrh k filmu „…a pátý jezdec je Strach“. 1964. Rytá kresba, tuž na papíře. 2022. […]
EK000742.tif
EK000742
Ester Krumbachová. Kostýmní návrh k filmu „…a pátý jezdec je Strach“. 1964. Rytá kresba, tuž na papíře. 2022. […]
EK000743.tif
EK000743
Ester Krumbachová. Kostýmní návrh k filmu „…a pátý jezdec je Strach“. 1964. Rytá kresba, tuž na papíře. 2022. […]
EK000745.tif
EK000745
Ester Krumbachová. Kostýmní návrh k filmu „…a pátý jezdec je Strach“. 1964. Rytá kresba, tuž na papíře. 2022. […]
EK000744.tif
EK000744
Ester Krumbachová. Kostýmní návrh k filmu „…a pátý jezdec je Strach“. 1964. Rytá kresba, tuž na papíře. 2022. […]
EK000746.tif
EK000746
Ester Krumbachová. Kostýmní návrh k filmu „…a pátý jezdec je Strach“. 1964. Rytá kresba, tuž na papíře. 2022. […]
EK000747.tif
EK000747
Ester Krumbachová. Kostýmní návrh k filmu „…a pátý jezdec je Strach“. 1964. Rytá kresba, tuž na papíře. 2022. […]
EK000748.tif
EK000748
Ester Krumbachová. Kostýmní návrh k filmu „…a pátý jezdec je Strach“. 1964. Rytá kresba, tuž na papíře. 2022. […]
EK000749.tif
EK000749
Ester Krumbachová. Kostýmní návrh k filmu „…a pátý jezdec je Strach“. 1964. Rytá kresba, tuž na papíře. 2022. […]
EK000738.tif
EK000738
Ester Krumbachová. Kostýmní návrh k filmu „…a pátý jezdec je Strach“. 1964. Rytá kresba, tuž na papíře. 2022. […]
EK000750.tif
EK000750
Ester Krumbachová. Kostýmní návrh k filmu „…a pátý jezdec je Strach“. 1964. Rytá kresba, tuž na papíře. 2022. […]
EK000739.tif
EK000739
Ester Krumbachová. Kostýmní návrh k filmu „…a pátý jezdec je Strach“. 1964. Rytá kresba, tuž na papíře. 2022. […]
EK000751.tif
EK000751
Ester Krumbachová. Kostýmní návrh k filmu „…a pátý jezdec je Strach“. 1964. Rytá kresba, tuž na papíře. 2022. […]
EK000752.tif
EK000752
Ester Krumbachová. Kostýmní návrh k filmu „…a pátý jezdec je Strach“. 1964. Rytá kresba, tuž na papíře. 2022. […]
EK000753.tif
EK000753
Ester Krumbachová. Kostýmní návrh k filmu "...a pátý jezdec je Strach". cca 1964. Rytá kresba, tuž na papíře. 2019. […]
EK000755.tif
EK000755
Ester Krumbachová. Kostýmní návrh k filmu „…a pátý jezdec je Strach“. 1964. Rytá kresba, tuž na papíře. 2022. […]
EK000741.tif
EK000741
Ester Krumbachová. Kostýmní návrh k filmu „…a pátý jezdec je Strach“. 1964. Rytá kresba, tuž na papíře. 2022. […]
EK000733.tif
EK000733
Ester Krumbachová. Kostýmní návrh k filmu „…a pátý jezdec je Strach“. 1964. Rytá kresba, tuž na papíře. 2022. […]
EK000734.tif
EK000734
Ester Krumbachová. Kostýmní návrh k filmu „…a pátý jezdec je Strach“. 1964. Rytá kresba, tuž na papíře. 2022. […]
EK000740.tif
EK000740
Ester Krumbachová. Kostýmní návrh k filmu „…a pátý jezdec je Strach“. 1964. Rytá kresba, tuž na papíře. 2022. […]
EK000626.tif
EK000626
Ester Krumbachová. Kostýmní návrh k filmu „…a pátý jezdec je Strach“. 1964. Rytá kresba, tuž na papíře. 2022. […]
EK000757.tif
EK000757
Ester Krumbachová. Kostýmní návrh k filmu „…a pátý jezdec je Strach“. 1964. Rytá kresba, tuž na papíře. 2022. […]
EK002658.tif
EK002658
Ester Krumbachová. Kostýmní návrh k filmu “...a pátý jezdec je Strach“. 1964. Rytá kresba, tuž na papíře. 2019. […]
EK002659.tif
EK002659
Ester Krumbachová. Kostýmní návrh k filmu “...a pátý jezdec je Strach“. 1964. Rytá kresba, tuž na papíře. 2019. […]
EK002660.tif
EK002660
Ester Krumbachová. Kostýmní návrh k filmu “...a pátý jezdec je Strach“. 1964. Rytá kresba, tuž na papíře. 2019. […]
EK002661.tif
EK002661
Ester Krumbachová. Kostýmní návrh k filmu “...a pátý jezdec je Strach“. 1964. Rytá kresba, tuž na papíře. 2019. […]
EK002636.tif
EK002636
Ester Krumbachová. Kostýmní návrh k filmu “...a pátý jezdec je Strach“. 1964. Rytá kresba, tuž na papíře. 2022. […]