EK002488_0012.tif
Catalog No
EK002488_0012
Autor
Ester Krumbachová
Název
Bez názvu
Technika a materiál
Propiska na pauzovacím papíře
Rok vřazení do archivu
2019
Kredit

Archiv Ester Krumbachové

Popis

Kresba čtyř obličejů, v pravém horním rohu nápis "Čtenář Rudého práva".

EK002488_0012.tif