EK002602_0015.tif
Catalog No
EK002602_0015
Autor
Ester Krumbachová
Název
Návrh šperku k filmu "Slaměný klobouk”
Technika a materiál
Tužka, pauzovací papír
Rok vřazení do archivu
2022
Kredit
Ester Krumbachova Archive
EK002602_0015.tif