EK000753.tif
Catalog No
EK000753
Autor
Ester Krumbachová
Název
Kostýmní návrh k filmu "...a pátý jezdec je Strach"
Technika a materiál
Rytá kresba, tuž na papíře
Rok vřazení do archivu
2019
Kredit

Archiv Ester Krumbachové

Popis

Černobílá kresba dvou postav zabalených v teplé oblečení, po pravé straně klíč na provázku.

EK000753.tif