EK000747.tif
Catalog No
EK000747
Autor
Ester Krumbachová
Název
Kostýmní návrh k filmu „…a pátý jezdec je Strach“
Technika a materiál
Rytá kresba, tuž na papíře
Rok vřazení do archivu
2022
Kredit
Ester Krumbachova Archive
EK000747.tif