EK002488_0002.tif
Catalog No
EK002488_0002
Autor
Ester Krumbachová
Název
Bez názvu
Technika a materiál
Propiska na papíře
Rok vřazení do archivu
2019
Kredit

Archiv Ester Krumbachové

Popis

Kresba hlav dvojice, po levé straně žena se zavřenými ústy, napravo zamračený hovořící muž.

EK002488_0002.tif