EK001123.tif
Catalog No
EK001123
Autor
Ester Krumbachová
Název
Kostýmní návrh k filmu "Archa bláznů aneb Vyprávění z konce života"
Technika a materiál
Fixa, tužka na papíře
Rok vřazení do archivu
2022
Kredit
Ester Krumbachova Archive
EK001123.tif