EK001116.tif
Catalog No
EK001116
Autor
Ester Krumbachová
Název
"Archa bláznů aneb Vyprávění z konce života"
Technika a materiál
Fixa, tužka na papíře
Rok vřazení do archivu
2022
Kredit
Ester Krumbachova Archive
EK001116.tif