EK001126.tif
Catalog No
EK001126
Autor
Ester Krumbachová
Název
"Archa bláznů aneb Vyprávění z konce života"
Technika a materiál
Fixa, tužka na papíře
Rok vřazení do archivu
2022
Kredit
Ester Krumbachova Archive
EK001126.tif