EK001584_0001–0017.pdf
Catalog No
EK001584_0001–0017
Autor
Ester Krumbachová
Název
Záznam o barevné koncepci zámečku v Zahrádce
Technika a materiál
Strojopis
Rok vřazení do archivu
2022
Kredit
Ester Krumbachova Archive
Popis

Barevný scénář k filmu Archa bláznů aneb Vyprávění z konce života.