EK000766.tif
Catalog No
EK000766
Autor
Ester Krumbachová
Název
Kostýmní návrh k divadelnímu představení "Cid"
Technika a materiál
Koláž, tempera, plátkové zlato, tužka na papíře
Rok vřazení do archivu
2019
Kredit

Archiv Ester Krumbachové

Popis

Kolážová kresba, mužská postava v tmavém plášti polepeném výstřižky obličejů a rukou. Nahoře nápis Král. Kostýmní návrh k divadelnímu představení "Cid".

EK000766.tif