EK002487_0029.tif
Catalog No
EK002487_0029
Autor
Ester Krumbachová
Název
Bez názvu
Technika a materiál
Pastelka na papíře
Rok vřazení do archivu
2019
Kredit

Archiv Ester Krumbachové

Popis

Barevná kresba, čtyři ženské postavy v růžových sukních a růžových čepičkách. Je součástí souboru kresebných studií lidí různých etnik.

EK002487_0029.tif